Ładunki klejowe szybkowiążące

Ładunki klejowe szybkowiążące do wklejania kotew.

 

Charakterystyka i właściwości ładunków klejowych.

 

Ładunki klejowe zawierają dwa podstawowe składniki:

 • masę klejową wykonaną na bazie żywicy poliestrowej,
 • utwardzacz zawierający organiczny nadtlenek.

Masa klejowa wtłoczona jest do cylindrycznego opakowania wykonanego z folii poliamidowej. Wewnątrz, wzdłuż osi ładunku umieszczona jest ampułka szklana z katalizatorem.

 

Charakterystyka:

 • Wytrzymałość - spoiwo klejowe cechuje się wyższą wytrzymałością niż stalowa kotew.
 • Niezawodność – ładunki klejowe wiążą kotwę z górotworem w skrajnie trudnych warunkach technologicznych.
 • Łatwość zastosowania – budowa ładunku pozwala na jego łatwe i bezpieczne umieszczenia w otworze. A użyta ampułka szklana w której znajduje się utwardzacz zapewnia jego rozprowadzenie w całej objętości ładunku.

 

 

 Właściwości ładunków klejowych

 Parametry

 Wartości

 Typowe średnice [mm]

 22, 24 i 30

 Typowe długości [mm]

 450

 Czas żelowania 20 0C [s]

 40 - 120

 Wytrzymałość na ściskanie po 24 godz. [MPa] nie mniej niż

 30

 Siła wyrywająca wklejoną kotew [kN] nie mniej niż

 120

 

 

Zastosowanie.

Ładunki klejowe przeznaczone są do trwałego utwierdzenia stalowej żerdzi kotwiowej w górotworze i mają zastosowanie w wyrobiskach górniczych i przy budowie tuneli. 


Nazwa i oznakowanie.

Do oznakowania ładunków klejowych zostały użyte symbole, które określają typ ładunku jego średnicę długość i czas wiązania. Przykładowe oznakowanie ładunku klejowego:

 

 • W - oznacza ładunki klejowe wolnowiążące czas wiązania do 120 do 600 [s], (czas wiązania może być dopasowany pod potrzeby klienta)
 • S - oznacza ładunki klejowe szybkowiążące czas wiązania od 40 do 120 [s], (czas wiązania może być dopasowany pod potrzeby klienta)
 • M - oznacza ładunki klejowe do kotwienia mechanicznego są one uzbrojone w otoczkę żebrowaną (długi koszyk).
 • R - oznacza ładunki klejowe do kotwienia ręcznego są uzbrojone w hamulec (krótki koszyk) zapobiegający ich wypadaniu z otworu w górotworze. 

Symbol 24x450 pierwsza wartość określa nam odpowiednio średnicę ładunku ϕ 24[mm], druga jego długości 450[mm].

 

Ładunki klejowe są pakowane w kartony. Opisy na kartonach występują w dwóch kolorach zielonym i czerwonym. Kolor zielony mówi nam, że w opakowaniu znajdują się ładunki klejowe wolnowiążące. Kolor czerwony jest przypisany do ładunków klejowych szybkowiążących. Takie oznakowanie pozwala na proste i jednoznaczne rozróżnienie ładunków klejowych. Dodatkowo każdy ładunek jest uzbrojony w hamulec lub otoczką żebrowaną. Hamulce jak i otoczki żebrowane również występują w dwóch kolorach:

-        zielonym dla ładunków klejowych wolnowiążących,

-        czerwonym dla ładunków klejowych szybkowiążących.

 

Sposób aplikacji.

Ładunek klejowy umieszcza się w otworze ręcznie lub pneumatycznie. Proces kotwienia może się odbywać przy użyciu samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących lub urządzeń ręcznych przeznaczonych do osadzania kotwi. Wprowadzany ruchem posuwisto-obrotowym pręt kotwi niszczy foliowe opakowanie ładunku klejowego, tłucze umieszczoną we wnętrzu ładunku  szklaną ampułkę z utwardzaczem co pozwala na wymieszanie ze sobą składników. W wyniku zaistniałej reakcji powstaje spoiwo które w sposób trwały łączy stalową żerdź kotwi z górotworem.

 

Przeciwwskazania.

Zabrania się wbijania lub wciskania pręta kotwowego w otwór wypełniony ładunkami klejowymi.

Ładunków klejowych nie powinno się stosować w górotworze słabym, silnie spękanym, porowatym.

 

 

Bezpieczeństwo pracy. 

Wszelkie prace związane z ładunkami klejowymi należy wykonywać w ubraniu roboczym i rękawicach ochronnych. Pracownicy zatrudnieni do osadzania w górotworze kotwi wklejanych powinni być dodatkowo wyposażeni w okulary ochronne. Szczegółowe informacje na bezpieczeństwa znajdują się w Karcie Charakterystyki.

 

Przechowywanie ładunków klejowych. 

 • Ładunki klejowe należy przechowywać w miejscach: suchych, przewiewnych i dobrze wentylowanych. Nie narażonych na działanie: promieni słonecznych, otwartego ognia i zaiskrzeń.
 • Temperatura w miejscu przechowywania ładunków klejowych nie powinna przekraczać 5 ÷ 20 [oC].
 • W kopalniach na dole ładunki klejowe należy składować w odległości nie mniejszej niż 50 [m] od rozdzielni elektrycznych, komór i punktów przeładunkowych paliw, składów materiałów wybuchowych, szybów wdechowych.
 • Zabrania się prowadzenia prac spawalniczych lub używania otwartego ognia w odległości mniejszej niż 50 [m] od miejsc składowania ładunków klejowych.
 • Miejsca przechowywania i składowania ładunków klejowych powinny być szczegółowo oznakowane w zakresie zagrożeń PPOŻ i BHP oraz zaopatrzone w sprzęt i środki gaśnicze (pianowe, proszkowe lub tzw. śniegowe na bazie dwutlenku węgla).

 

Okres gwarancji

Okres gwarancji dla ładunków przechowywanych zgodnie z zaleceniami wynosi 6 miesięcy.

 

Transport ładunków klejowych. 

 • Ładunki klejowe należy dostarczyć do miejsca przeznaczenia w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w stanie nienaruszonym.
 • Temperatura w czasie transportu ładunków klejowych nie powinna przekraczać 5 ÷ 20 [oC].
 • Celem ograniczenia do minimum przypadków zniszczenia ładunków w czasie transportu zaleca się je dodatkowo pakować w odpowiednie skrzynie lub kontenery.
 • Ładunki klejowe zaleca się transportować krytymi i przewiewnymi środkami transportu, tak aby nie były narażone na działanie promieni słonecznych i deszczu.
 • W przypadku transportu ładunków umieszczonych w kartonach można je układać maksymalnie w 5 warstwach.
 • Należy zachować szczególną ostrożność podczas przeładowywania paczek z ładunkami z jednego środka transportu na drugi, oraz w trakcie przekładania paczek w miejscu ich przechowywania.

 

 

Pierwsza pomoc.

W razie zabrudzenia klejem nieosłoniętej części ciała należy go natychmiast usunąć, a następnie miejsce to zmyć dokładnie wodą i mydłem, wysuszyć i nasmarować kremem ochronnym.

W przypadku kontaktu kleju z okiem należy delikatnie usunąć go sterylną gazą, a oko przy otwartej powiece intensywnie przepłukać dużą ilością czystej wody. Po tym zabiegu założyć opatrunek i udać się do lekarza.

 

Doradztwo techniczne.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Górniczych zapewnia doradztwo techniczne w zakresie sprzedawanych produktów i technologii.

 

Ładunki klejowe szybkowiążące do wklejania kotew

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej